Zgłoszenia na szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne przyjmujemy poprzez wypełnienie formularza on line, e-mailem na adres: szkolenia@ekspertedu.pl lub pocztą na adres siedziby firmy.

Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:

+48 537 321 857

+48 600 850 210

+48 668 321 803

Pliki do pobrania:

  • Formularz ZGŁOSZENIE NA KURS
Plik PDF Plik DOC
  • Formularz ZGŁOSZENIE NA SPECJALIZACJĘ
Plik PDF Plik DOC
  • ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIU ZAWODU
Plik PDF Plik DOC

Formularz on line

Rodzaj kształcenia:

Nazwa kursu/specjalizacji:

Zawód:

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Miejsce urodzenia:

PESEL:

[mmselect miasto "mmselect_data.txt" "Wybierz województwo" "Wybierz miasto"]

Adres:

Urząd Skarbowy:

Data otrzymania prawa wykonywania zawodu:

Numer zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu:

Staż pracy w zawodzie:

Odbyte Szkolenia podyplomowe, kursy:

Obecne miejsce pracy (nazwa, adres, telefon):

Stanowisko/funkcja/oddział:

Numer Rejestru Pielęgniarek i Położnych:

Numer telefonu:

E-mail:

Wrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EKSPERT EDU Adriana Białas-Wróbel, ul. Kruczkowskiego 4, Łazy – zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).