Szkolenie specjalizacyjne, zwane specjalizacją jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do szkolenia specjalizacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

 • posiada prawo wykonywania zawodu
 • posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie
 • została dopuszczona do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przez komisję kwalifikacyjną

Wykaz szkoleń specjalizacyjnych, programy szkoleń i wymagania:

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

 • Ochrona zdrowia pracujących
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo operacyjne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo internistyczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
PDF program PDF wymagania  ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
PDF program PDF wymagania  ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
PDF program PDF wymagania  ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo rodzinne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE

Szkolenia specjalizacyjne dla położnych w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo rodzinne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE