Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.72 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014r., poz. 1435, z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

 • posiada prawo wykonywania zawodu
 • posiada co najmniej trzymiesięczny staż pracy w zawodzie
 • została zakwalifikowana do odbycia kursu specjalistycznego przez organizatora kształcenia

Wykaz kursów specjalistycznych, programy kursów i wymagania:

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

 • Dializoterapia
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Kompresjoterapia
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Leczenie ran
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z cukrzycą
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Opieka nad dziećmi ze schorzeniami otorynolaryngologicznymi
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Opieka nad pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Szczepienia ochronne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Wykonanie badania spirometrycznego
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Wykonywanie i ocena testów skórnych
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE

Kursy specjalistyczne dla położnych:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Leczenie ran
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Szczepienia ochronne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 • Edukator w cukrzycy
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Opieka nad osobami z cukrzycą stosującymi terapię ciągłego podskórnego wlewu insuliny CPWI
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Ordynowanie leków i wypisywanie recept
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Podstawy języka migowego
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Terapia bólu ostrego u dorosłych
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Wywiad i badanie fizykalne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE