Kurs kwalifikacyjny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka, położna, która:

 • posiada prawo wykonywania zawodu
 • posiada co najmniej roczny staż pracy w zawodzie
 • została dopuszczona do odbycia kursu kwalifikacyjnego przez komisję kwalifikacyjną

Wykaz kursów kwalifikacyjnych, programy kursów i wymagania:

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

 • Ochrona zdrowia pracujących
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo internistyczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo operacyjne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo psychiatryczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo ratunkowe
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo rodzinne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo transplantacyjne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE

Kursy kwalifikacyjne dla położnych w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo operacyjne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE
 • Pielęgniarstwo rodzinne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
PDF program PDF wymagania ZGŁOSZENIE