Kursy dokształcające mają na celu pogłębienie oraz aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych. (Ustawa z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej art.10c ust. 5; Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z póź. zm.)

Zapisz się na newsletter informujący o planowanych kursach dokształcających:

Imię i nazwisko (wymagane)

[mmselect miasto "mmselect_data.txt" "Wybierz województwo" "Wybierz miasto"]

Adres email (wymagane)