slide-04

Szkolenia PPOŻ

Odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej właścicielom, zarządcom lub użytkownikom budynku /w zależności od tego kto jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej/ stawiany jest m.in. wymóg zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz ustalenia sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Szkolenia przeciwpożarowe dla pracowników mogą wykonywać jedynie osoby uprawnione do czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2a i 2b cytowanej ustawy.

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Oferujemy Państwu szkolenia dla pracowników z obowiązkową tematyką zakresu przepisów przeciwpożarowych obejmujących takie zagadnienia jak:

 1. Rodzaje zagrożeń pożarowych
 2. Zasady rozmieszczania sprzętu przeciwpożarowego
 3. Zapoznanie pracowników  z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
 4. Interpretacja oznakowania ewakuacyjnego
 5. Zasady prawidłowej ewakuacji
 6. Obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
 7. Zasady postępowania w przypadku pożaru
 8. Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym
 9. Zakres stosowania środków gaśniczych

Nasza oferta w zakresie ochrony przeciwpożarowej obejmuje również:

 1. sporządzenie instrukcji pożarowej
 2. uzgodnienia i opiniowanie projektów budowlanych
 3. oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
 4. wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy
 5. ćwiczenia z ewakuacji budynku

 

Kontakt telefoniczny:
+48 537 321 857
+48 600 850 210
+48 668 321 803

Kontakt mailowy:
ppoz@ekspertedu.pl