SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE

Każde szkolenie projektujemy indywidualnie, po wcześniejszym spotkaniu z naszymi klientami.

Poniżej prezentujemy przykładowe realizacje szkoleń z obszaru rozwoju kompetencji sprzedażowych.

  • Podstawowe techniki sprzedaży
  • Zaawansowane techniki sprzedaży
  • Nowoczesny telemarketing – techniki sprzedaży przez telefon
  • Sprzedaż indywidualnie dopasowana – typologia klienta i sprzedawcy
  • Empatia w sprzedaży
  • Techniki perswazji i wywierania wpływu
  • Negocjacje handlowe