PRACA ZESPOŁOWA

Każde szkolenie projektujemy indywidualnie, po wcześniejszym spotkaniu z naszymi klientami.

Poniżej prezentujemy przykładowe realizacje szkoleń z obszaru rozwoju kompetencji sprzedażowych.

  • Twórcze rozwiązywanie problemów
  • Budowanie i zarządzanie zespołami
  • Zespół – współpraca czy konkurencja
  • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji zespołowych
  • Jak motywować swój Zespół?
  • Zarządzanie Zespołem a Przywództwo