O idei
Konferencji
Program Prelegenci Warunki uczestnictwa Rejestracja Partnerzy Informacje organizacyjne

 

dietoterapia-300dpi_1

 

Podczas Konferencji Śląska Jesień Dietoterapii 2016 wystąpią wybitni Prelegenci:

 

 

prof-mkw_fn

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Prezes i współtwórca Rady Promocji Zdrowego Żywienia Człowieka.

Kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 25 lat uczona propaguje profilaktykę chorób cywilizacyjnych, rozpowszechniając wyniki badań i dorobek naukowy w zakresie racjonalnego żywienia i odżywiania się oraz zdrowego stylu życia. Od lat zajmuje się badaniami naukowymi nad wpływem wybranych składników odżywczych  na zdrowie człowieka. Prof. Kozłowska-Wojciechowska chętnie popularyzuje odkrycia profilaktyki pierwotnej, szczególnie kardiologicznej. Podkreśla, że od stylu życia zależy 80 proc. naszych szans na długowieczność. Jednocześnie zaznacza, że choć farmakologia jest jedną z fenomenalnych dziedzin nauki, to czerpie ona wiedzę z natury. Dlatego farmakoterapia, na której każdy lekarz opiera swoją działalność, to tylko wycinek prawdy. Istotne jest, żeby ustrzec człowieka przed chorobami, to jest największe wyzwanie popularyzatorów.

Uczona głęboko wierzy, że można tak pokierować życiem pacjenta, żeby nie doszło do choroby. Stara się przekonywać ludzi do zmiany stylu życia poprzez podawanie pozytywnych przykładów, nie poprzez zakazy. Naukowiec i popularyzatorka idei prawidłowego żywienia, wieloletni pracownik naukowy w Instytucie Żywności i Żywienia, obecnie twórca i kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, przewodnicząca Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą, członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2015 roku otrzymała indywidualną nagrodę dla naukowców w konkursie  Popularyzator Nauki, organizowanym przez serwis Nauka w Polsce i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorka ponad 120  prac opublikowanych w polskich i światowych czasopismach oraz jest m.in. autorką lub współautorką książek „Żyjmy w zdrowiu, czyli nowa piramida żywienia”, „Co jeść – sercowe rozterki”, „Zasady zdrowego żywienia – 33 pytania i odpowiedzi” oraz „Czy wiesz, co jesz? Poradnik konsumenta”. Od kilku lat współtworzy program telewizyjny „Wiem co jem”, wcielając się w postać Profesor Zdrówko.


m-olszanecka_fn2

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz

Specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, europejski specjalista leczenia otyłości.

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2009 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2013 tytuł profesora nauk medycznych.

Obecnie kieruje Zakładem Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości w Katedrze Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2011 roku pełni również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz przedstawiciela Polski w  General Council Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO i IASO).

Jest autorką lub współautorką ponad  150 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. udział czynników psychologicznych w patogenezie otyłości oraz wpływ hormonów tkanki tłuszczowej na powstawanie powikłań otyłości.

Od 1998 roku zajmuje się również leczeniem otyłości współpracując z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą i chirurgiem bariatrą.


Dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska

Lekarz chorób wewnętrznych i dietetyk kliniczny.

Kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przez wiele lat pracowała na oddziale gastroenterologii i chorób wewnętrznych oraz naukowo w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (gdzie pracuje do dna dzisiejszego). Od kilkunastu lat zajmuje się żywieniem w różnych stanach klinicznych.

Wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Od 2009 roku koordynator programowy całego kierunku Dietetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II0). Jej praca naukowa koncentruje się wokół epidemiologii, patogenezy i leczenia otyłości oraz chorób dietozależnych. Od 1998 roku prowadzi też Ośrodek Leczenia Otyłości i Chorób Dietozależnych w Białymstoku.

Jest V-ce Prezesem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, V-ce Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości „Talia”, V-ce przewodniczącą Sekcji Dietetyki Lekarskiej przy POLSPEN, członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

Jest autorką i współautorką ponad 300 publikacji krajowych i zagranicznych. Prowadziła liczne wykłady na konferencjach, warsztatach i szkoleniach z dietetyki klinicznej oraz leczenia otyłości. Ukończyła kursy z psychodietetyki. Od 2016 roku jest koordynatorem studiów podyplomowych z Psychodietetyki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ostatnio pracuje naukowo z alergiami pokarmowymi oraz dysbiozą u pacjentów otyłych, z depresją i/lub jelitem drażliwym. Zainteresowania naukowe to również nutrigenetyka. Hobby to podróże, sport i muzyka klasyczna.


Mgr Emilia Korek

Dietetyk kliniczny.

Asystent w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Absolwentka kierunku Dietetyka na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Członek Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego i skarbnik Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. W ramach realizacji pracy doktorskiej  prowadzi badania dotyczące oceny stężenia wybranych adipokin i hormonów przewodu pokarmowego w surowicy pacjentów z otyłością oraz ich znaczenia w rozwoju zaburzeń metabolicznych i nadciśnienia tętniczego.

Zainteresowania naukowe mgr Emilii Korek koncentrują się również wokół zagadnień procesów hormonalnej regulacji łaknienia w różnych stanach odżywienia pacjentów, profilaktyki i leczenia chorób dieto zależnych oraz wpływu morsowania na organizm człowieka. Autorka licznych doniesień zjazdowych i publikacji naukowych krajowych i zagranicznych. Od 2011 roku prowadzi Poradnię Dietetyki Klinicznej i Estetycznej.


pawel-bogdanski_fn

Prof. UM dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii.

Kierownik Zakładu Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu; Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością; zastępca Redaktora Naczelnego Forum Zaburzeń Metabolicznych. Członek Komitetów Organizacyjnych i/ lub Naukowych kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości i zaburzeń metabolicznych. Autor ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny otyłości i jej powikłań.

 


michal_oczkowski_fn

Dr inż. Michał Oczkowski

Specjalista w zakresie żywności i fizjologii żywienia człowieka.

Absolwent technologii żywności i żywienia człowieka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie).

 

W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia o specjalności żywienie człowieka. Od 2008 roku zatrudniony w Katedrze Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Autor publikacji z zakresu fizjologii żywienia. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące fizjologii żywienia, w tym m.in. wpływu czynników żywieniowych na funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego.

 


katarzynakowalcze_fn

Dr inż. Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny (od 1990 roku), nauczyciel akademicki w Katedrze Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach oraz w Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Warszawie, gdzie ukończyła studia I°, II° i III °.
W pracy doktorskiej badała zjawisko insulinooporności oraz wpływ dietoterapii na poprawę parametrów biochemicznych i antropometrycznych w grupie osób z cukrzycą. Ponadto szczególnym zawodowym zainteresowaniem otacza pacjentów z chorobami tarczycy, w tym z chorobą Hashimoto, a także pacjentki z insulinoopornością i zespołem PCO.
Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 22 letniej pracy w wysokospecjalistycznej klinice szpitala MSW w Warszawie pozwala na wdrażanie najbardziej skomplikowanych zaleceń dietetycznych w najprostszy z możliwych sposobów. Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Diabetyk”, autorka broszur edukacyjnych dla pacjentów: „Alergie pokarmowe i krzyżowe”, „Tabele wymienników węglowodanowych dla osób z cukrzycą”. Od wielu lat pracuje jako edukator diabetologiczny, certyfikowany przez Healthy Interactions i International Diabetes Federation.

Dodatkowym aspektem aktywności zawodowej jest prowadzenie wykładów, szkoleń, warsztatów i seminariów z zakresu dietetyki i dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych a także realizacja projektu Miasta Stołecznego Warszawy „Zdrowy Uczeń” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Także w ramach projektu Miasta Stołecznego Warszawy realizowane są wykłady w szkole rodzenia dotyczące zasad dietoterapii w okresie ciąży, ale także kobiet karmiących. Dewiza zawodowa: Nie ma diety cud, ale jest skuteczna dietoterapia.
Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.


sylwia-leszczynska_fn

Mgr Sylwia Leszczyńska

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk, certyfikowany europejski specjalista leczenia otyłości (cert. SCOPE).

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Prowadzi „Sanvita” – Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej, redaktor prowadząca specjalistycznego czasopisma dla dietetyków i profesjonalistów żywienia „Współczesna dietetyka”. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Specjalista w zakresie leczenia otyłości oraz dietoterapii chorób dzieci i dorosłych oraz zaburzeń odżywiania. Obecnie prowadzi i pracuje w Instytucie Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej SANVITA oraz Szpitalu Mazowia z pacjentami z nadwagą, otyłością, chorobami dietozależnymi, z kobietami w ciąży i karmiącymi, z pacjentami z niepłodnością i zaburzeniami płodności, prowadzi skuteczną dietoterapię chorób dziecięcych, celiakii, cukrzycy. Z zaangażowaniem stosuje leczenie dietetyczne w oparciu o najnowsze badania naukowe i dotychczasowe doświadczenie, co przekłada się na trwałe efekty.

Doświadczenie zdobywała między innymi w Europejskim Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych oraz podczas pracy z pacjentami w Klinice Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na Oddziale Chorób Wewnętrznych Diabetologii i Nefrologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym (na Oddziale Gastroenterologicznym) oraz w Instytucie – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka.

Wykładowca, uczestniczka licznych kongresów dotyczących żywienia klinicznego i chorób metabolicznych. Prowadzi szkolenia z zakresu dietetyki, opiekun praktyk i staży studenckich. Współautorka skryptu dydaktycznego z zakresu immunologii i żywienia dla studentów WUM, współautorka książki z „Encyklopedia seniora. Profilaktyka. Leczenie. Aktywność. Prawo”, współpraca i konsultacja merytoryczna książki „Sztuka dobrego życia”, „Klub 50+” i „Nadzieja na nowe życie” z zakresu zdrowego żywienia i leczenia za pomocą diety,  autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych,  gość panelów dot. zdrowia IV i V Kongresu Kobiet, wykładowca m.in. na Międzynarodowych Dniach Płodności, ekspert w kampaniach edukacyjnych, programach tv ( „Sztuka życia”, „Miasto kobiet”, „Pytanie na Śniadanie”, „DD TVN” i in.) i radiowych.


katarzynaokreglicka_fn_3

Dr inż. Katarzyna Okręglicka

Specjalista w zakresie żywienia człowieka i dietetyki.

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 2008 roku ukończyła Studia Podyplomowe z Doskonalenia Pedagogicznego w SGGW w Warszawie. Pracę doktorską z fizjologii żywienia obroniła w 2012 roku. Wykonawca grantu promotorskiego NCN (KBN): pt. „Wpływ proporcji makroskładników i rodzaju tłuszczu w diecie na mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego w nerkach.” Od 2010r. zatrudniona jako asystent w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Współwykonawca badań: „Zależność między sposobem żywienia ciężarnej a przebiegiem ciąży i wzrastaniem płodu” realizowanego we współpracy z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii WUM oraz „Opracowanie modeli: diagnostyczno-terapeutycznego i edukacji zdrowotnej u chorych po przeszczepieniu wątroby” realizowanego we współpracy z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Członek POLSPEN sekcji Dietetyki Klinicznej.  Specjalista w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Autor publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w czasopiśmie „Współczesna dietetyka”.