O idei Program
Warsztatów 
Cennik i warunki
uczestnictwa
Rejestracja Informacje
organizacyjne

ŚLĄSKA WIOSNA DIETOTERAPII 2018 Warsztatowo

Katowice, 9-10.06.2018

Kompleks Konferencyjny, ul. Jordana 18

TEMAT: Zaburzenia gospodarki węglowodanowo-insulinowej – praktyczna dietoterapia.

PROGRAM WARSZTATÓW:

Dzień nr 1: 9.06.2018, GODZ. 9.45 – 17.30

 1. Zasady rozpoznawania zaburzeń gospodarki węglowodanowej.
 2. Propozycja nowej klasyfikacji typów cukrzycy i co z tego wynika (Groop L. et al, Novel subgroups of adult-onset diabetes and their association with outcomes: a data-driven cluster analysis of six variables, The Lancet Diab&Endoc 2018)
 3. Diagnostyka insulinooporności  – metody pośrednie i bezpośrednie, ich praktyczne znaczenie dla dietetyka i lekarza.
 4. Insulinooporność – zaburzenie metaboliczne o wielu „twarzach”– etiopatogeneza i implikacje metaboliczne.
 5. Insulinooporność przedreceptorowa, receptorowa, postreceptorowa a różnicowanie zaleceń terapeutycznych.
 6. Hipoteza insulinooporności w OUN.
 7. Insulinooporność „wątrobowa” w kontekście dietoterapii.
 8. Rola hormonów trzustki w regulacji metabolizmu węglowodanów.
 9. Czynniki przyczyniające się do rozwoju insulinooporności wraz z wiekiem.
 10. Regulacja ośrodków głodu i sytości a poziom glukozy we krwi.
 11. Test OGGT i „krzywa insulinowa” – interpretacja wyników na przykładach.
 12. Rola indeksu i ładunku glikemicznego, indeksu fruktozowego i indeksu insulinowego.
 13. Masa ciała a cukrzyca i insulinooporność. Poziom insuliny a apetyt.
 14. Poziom insuliny a masa ciała.
 15. Jak planować dietę redukującą nadmierną masę ciała w zaburzeniach gospodarki węglowodanowo-insulinowej.
 16. Modele dietoterapeutyczne rekomendowane przez towarzystwa naukowe.
 17. Możliwości zastosowania diet low carb, high carb, vege, paleo w zaburzeniach gospodarki węglowodanowo – insulinowej. Przegląd badań naukowych.
 18. Zaburzenia gospodarki węglowodanowo- insulinowej – jak modyfikować dietę
  w hipoglikemii reaktywnej, hiperinsulinemii na czczo, hiperinsulinemii poposiłkowej, nieprawidłowej tolerancji glukozy, cukrzycy, cukrzycy ciężarnych – CASE STUDY.

Warsztaty w dniu pierwszym odbędą się w godz. 9.45 – 17.30. W trakcie ich trwania zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

Dzień nr 2: 10.06.2018, GODZ. 9.00 – 16.00

 1. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2018. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Terapia behawioralna.
 2. Czynniki wpływające na glikemię poposiłkową.
 3. Farmakokinetyka i farmakodynamika insulin a wchłanianie posiłków.
 4. Matematyka w diecie – wymienniki węglowodanowe, białkowe, tłuszczowe, białkowo-tłuszczowe.
 5. Zalecenia żywieniowe w różnych modelach terapeutycznych – doustne leki hipoglikemizujące, mieszanki insulinowe, analogi insulin, osobiste pompy insulinowe.
 6. Bolusy zwykłe (normal), przedłużone (square), złożone (dual).
 7. Kalkulatory bolusów w osobistych pompach insulinowych.
 8. Liczenie wymienników w praktyce.
 9. Alternatywne sposoby obliczania dawek insuliny na posiłek – koncepcja kaloryczna.
 10. CASE STUDY – analiza wywiadów żywieniowych i wyników badań pacjentów
  z zaburzeniami gospodarki węglowodanowo-insulinowej. Ustalanie strategii żywieniowej i zapotrzebowania na składniki odżywcze.

Warsztaty w dniu drugim odbędą się w godz. 9.00 – 16.00. W trakcie ich trwania zaplanowana jest przerwa kawowa oraz lunch.

WSZYSCY UCZESTNICY WARSZTATÓW OTRZYMAJĄ MATERIAŁY SZKOLENIOWE ORAZ CERTYFIKAT POTWIERDZAJĄCY UCZESTNICTWO W WARSZTATACH.

PROWADZĄCY WARSZTATY: Dr inż. Katarzyna Kowalcze

Katarzyna Kowalcze – dietetyk kliniczny (od 1990 roku), nauczyciel akademicki w Katedrze Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach oraz w Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Warszawie, gdzie ukończyła studia I°, II° i III °.
W pracy doktorskiej badała zjawisko insulinooporności oraz wpływ dietoterapii na poprawę parametrów biochemicznych i antropometrycznych w grupie osób z cukrzycą. Ponadto szczególnym zawodowym zainteresowaniem otacza pacjentów z chorobami tarczycy, w tym z chorobą Hashimoto, a także pacjentki z insulinoopornością i zespołem PCO. Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 22 letniej pracy w wysokospecjalistycznej klinice szpitala MSW w Warszawie pozwala na wdrażanie najbardziej skomplikowanych zaleceń dietetycznych w najprostszy z możliwych sposobów. Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Diabetyk”, autorka broszur edukacyjnych dla pacjentów: „Alergie pokarmowe i krzyżowe”, „Tabele wymienników węglowodanowych dla osób z cukrzycą”. Od wielu lat pracuje jako edukator diabetologiczny, certyfikowany przez Healthy Interactions i International Diabetes Federation. Dodatkowym aspektem aktywności zawodowej jest prowadzenie wykładów, szkoleń, warsztatów i seminariów z zakresu dietetyki i dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych. Dewiza zawodowa: Nie ma diety cud, ale jest skuteczna dietoterapia.