O idei
Konferencji
Program Konferencji 3.06.2017
Prelegenci Program Warsztatów 4.06.2017 Cennik
i warunki uczestnictwa
Rejestracja Partnerzy Informacje organizacyjne

 

Katowice, 03.06.2017

 

Podczas Konferencji ŚLĄSKA WIOSNA DIETOTERAPII 2017 wystąpią wybitni Prelegenci – Eksperci Naukowi i Praktycy zarazem:

 


m-olszanecka_fn2

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz

Specjalista chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, europejski specjalista leczenia otyłości.

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Prof. Magdalena Olszanecka – Glinianowicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 2009 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2013 tytuł profesora nauk medycznych.

Obecnie kieruje Zakładem Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości w Katedrze Patofizjologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2011 roku pełni również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz przedstawiciela Polski w  General Council Europejskiego i Światowego Towarzystwa Badań nad Otyłością (EASO i IASO).

Jest autorką lub współautorką ponad  150 artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. udział czynników psychologicznych w patogenezie otyłości oraz wpływ hormonów tkanki tłuszczowej na powstawanie powikłań otyłości.

Od 1998 roku zajmuje się również leczeniem otyłości współpracując z dietetykiem, psychologiem, fizjoterapeutą i chirurgiem bariatrą.


 

Dr inż. Katarzyna Kowalcze

Dietetyk kliniczny (od 1990 roku), nauczyciel akademicki w Katedrze Dietetyki i Oceny Żywności Instytutu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach oraz w Wydziale Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.

Absolwentka Wydziału Dietetyki Studium Medycznego w Poznaniu, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w Warszawie, gdzie ukończyła studia I°, II° i III °.
W pracy doktorskiej badała zjawisko insulinooporności oraz wpływ dietoterapii na poprawę parametrów biochemicznych i antropometrycznych w grupie osób z cukrzycą. Ponadto szczególnym zawodowym zainteresowaniem otacza pacjentów z chorobami tarczycy, w tym z chorobą Hashimoto, a także pacjentki z insulinoopornością i zespołem PCO.
Doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie 22 letniej pracy w wysokospecjalistycznej klinice szpitala MSW w Warszawie pozwala na wdrażanie najbardziej skomplikowanych zaleceń dietetycznych w najprostszy z możliwych sposobów. Członek zespołu redakcyjnego miesięcznika „Diabetyk”, autorka broszur edukacyjnych dla pacjentów: „Alergie pokarmowe i krzyżowe”, „Tabele wymienników węglowodanowych dla osób z cukrzycą”. Od wielu lat pracuje jako edukator diabetologiczny, certyfikowany przez Healthy Interactions i International Diabetes Federation.

Dodatkowym aspektem aktywności zawodowej jest prowadzenie wykładów, szkoleń, warsztatów i seminariów z zakresu dietetyki i dietoprofilaktyki chorób cywilizacyjnych a także realizacja projektu Miasta Stołecznego Warszawy „Zdrowy Uczeń” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalistów i licealistów. Także w ramach projektu Miasta Stołecznego Warszawy realizowane są wykłady w szkole rodzenia dotyczące zasad dietoterapii w okresie ciąży, ale także kobiet karmiących. Dewiza zawodowa: Nie ma diety cud, ale jest skuteczna dietoterapia.
Członek towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Dietetyki, Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej.

 


pawel-bogdanski_fn

Prof. UM dr hab. n. med. Paweł Bogdański

Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych i hipertensjologii.

Kierownik Zakładu Edukacji i Leczenia Otyłości oraz Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

Absolwent Akademii Medycznej w Poznaniu; Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Praktycznej Terapii Otyłości; członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością; zastępca Redaktora Naczelnego Forum Zaburzeń Metabolicznych. Członek Komitetów Organizacyjnych i/ lub Naukowych kilkunastu ogólnopolskich konferencji naukowych dotyczących tematyki otyłości i zaburzeń metabolicznych. Autor ponad 200 publikacji naukowych z dziedziny otyłości i jej powikłań.

 


Dr inż. Katarzyna Okręglicka

Specjalista w zakresie żywienia człowieka i dietetyki.

Absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

W 2008 roku ukończyła Studia Podyplomowe z Doskonalenia Pedagogicznego w SGGW w Warszawie. Pracę doktorską z fizjologii żywienia obroniła w 2012 roku. Wykonawca grantu promotorskiego NCN (KBN): pt. „Wpływ proporcji makroskładników i rodzaju tłuszczu w diecie na mechanizmy regulacji ciśnienia tętniczego w nerkach.” Od 2010r. zatrudniona jako asystent w Zakładzie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego WUM. Współwykonawca badań: „Zależność między sposobem żywienia ciężarnej a przebiegiem ciąży i wzrastaniem płodu” realizowanego we współpracy z I Katedrą i Kliniką Położnictwa i Ginekologii WUM oraz „Opracowanie modeli: diagnostyczno-terapeutycznego i edukacji zdrowotnej u chorych po przeszczepieniu wątroby” realizowanego we współpracy z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych WUM. Członek POLSPEN sekcji Dietetyki Klinicznej.  Specjalista w zakresie żywienia człowieka i dietetyki. Autor publikacji naukowych oraz popularno-naukowych w czasopiśmie „Współczesna dietetyka”.

 


Dr n. hum. Monika Bąk – Sosnowska

Psycholog kliniczny, adiunkt i kierownik w Zakładzie Psychologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Specjalizuje się w psychologii zdrowia, w szczególności w problematyce zaburzeń odżywiania się. Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych. Jako psychoterapeutka pracuje z osobami cierpiącymi na otyłość, choroby psychosomatyczne, problemy z jedzeniem oraz doświadczające kryzysu psychicznego.

 

 

 

 

 


Mgr Sylwia Leszczyńska

Dietetyk kliniczny, psychodietetyk. Założycielka i właścicielka „Sanvita”- Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej.

Redaktor prowadząca „Współczesna dietetyka. Specjalistyczne czasopismo dla dietetyków i profesjonalistów żywienia”.

 

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki oraz Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością.

Specjalista w zakresie leczenia otyłości oraz dietoterapii chorób dietozależnych dzieci i dorosłych, prowadzi konsultacje w zakresie zaburzeń odżywiania, wspierania leczenia niepłodności dietą, żywienia kobiet w ciąży oraz karmiących, żywienia klinicznego. W „Sanvita”- Instytut Zdrowego Żywienia i Dietetyki Klinicznej wraz z zespołem prowadzi leczenie żywieniowe w oparciu o precyzyjną diagnostykę.

Prowadzi staże i praktyki studenckie, szkolenia z zakresu dietetyki. Uczestniczka kongresów dotyczących żywienia klinicznego i chorób metabolicznych, prelegent m.in. Międzynarodowych Dni Płodności. Popularyzatorka zdrowego trybu życia, kilkukrotny gość specjalny paneli zdrowotnych Kongresu Kobiet, autorka licznych publikacji w czasopismach, ekspert i konsultant ds. żywienia w mediach (m.in. program Sztuka życia, Miasto kobiet), ekspert w licznych kampaniach edukacyjnych, konsultantka merytoryczna książek, współautorka skryptu dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu immunożywienia, współautorka książki: „Encyklopedia seniora. Profilaktyka, Leczenia. Aktywność. Prawo”, autorka książki „Dieta dla płodności”.

 


Mgr Irena Mańkiewicz – Żurawska

Dietetyk kliniczny.  Od 2000r. zatrudniona jako dietetyk koordynator w Górnoślaskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Opiekun praktyk studenckich z dietetyki.

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach.

Specjalizuje się w postępowaniu żywieniowym podczas leczenia  dzieci i młodzieży z chorobami nowotworowymi, po operacjach  bariatrycznych. Członek zespołu ds. żywienia dojelitowego i pozajelitowego.  Prowadzi edukację żywieniową dzieci i młodzieży z rozpoznaną cukrzycą typu 1. Szczególną uwagę zwraca na zapobieganie chorobom dietozależnym. Wierzy, że pierwsze 1000 dni życia dziecka to wyjątkowy okres, który ma wpływ na zdrowie  dorosłego człowieka.

 

 

 


 

Dr inż. Michał Oczkowski

Specjalista w zakresie żywności i fizjologii żywienia człowieka.

Absolwent technologii żywności i żywienia człowieka (Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie).

 

W 2010 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia o specjalności żywienie człowieka. Od 2008 roku zatrudniony w Katedrze Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. Autor publikacji z zakresu fizjologii żywienia. Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia dotyczące fizjologii żywienia, w tym m.in. wpływu czynników żywieniowych na funkcjonowanie męskiego układu rozrodczego.