Wszystkim Studentom – Uczestnikom Konferencji ŚLĄSKA WIOSNA DIETOTERAPII 2017 przypominamy o przesłaniu skanu legitymacji studenckiej na adres szkolenia@ekspertedu.pl

Legitymację można okazać również  podczas rejestracji w dniu Konferencji. Brak ważnej legitymacji studenckiej będzie skutkował koniecznością dopłaty do pełnej kwoty.