Ekspert Edu otwiera nabór na JESIEŃ 2016 na poniższe kursy specjalistyczne i specjalizacje.

Każdy uczestnik kształcenia podyplomowego tej edycji otrzyma dodatkowo w prezencie 1-dniowe szkolenie z dietetyki!

Przy zgłoszeniu uczestnictwa do 31 sierpnia 2016 10% zniżki.

Kursy specjalistyczne koszt na osobę
1. KURS: Opieka na pacjentem poddawanym proc. diag. i terap. z użyciem otwartych źródeł promieniowania.

Dietetyka: Zasady żywienia w profilaktyce i wsparciu leczenia chorób nowotworowych.

570 zł
2. KURS: Podstawy terapii objawowej w opiece paliatywnej.

Dietetyka:  Leczenie żywieniowe w opiece paliatywnej.

600 zł
3. KURS: Wykonanie badania spirometrycznego.

Dietetyka: Alergie i nietolerancje pokarmowe – dietoterapia.

590 zł
4. KURS: Wykonywanie i ocena testów skórnych.

Dietetyka: Alergie i nietolerancje pokarmowe – dietoterapia.

410 zł
5. KURS: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów.

Dietetyka: Zasady żywienia w profilaktyce i wsparciu leczenia chorób nowotworowych.

580 zł
6. KURS: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Dietetyka: Dietoterapia chorób cywilizacyjnych.

660 zł
7. KURS: Terapia bólu przewlekłego u dorosłych.

Dietetyka: Zasady żywienia w profilaktyce i wsparciu leczenia chorób nowotworowych.

600 zł
Specjalizacje koszt na osobę
1. SPECJALIZACJA: Pielęgniarstwo geriatryczne.

Dietetyka: Dietoterapia chorób cywilizacyjnych.

5 000 zł
2. SPECJALIZACJA: Pielęgniarstwo opieki długoterminowej.

Dietetyka: Dietoterapia chorób cywilizacyjnych.

5 600 zł
3. SPECJALIZACJA: Pielęgniarstwo opieki paliatywnej.

Dietetyka: Leczenie żywieniowe w opiece paliatywnej.

5 000 zł

 

 • Sposób złożenia zgłoszeń: on-line poprzez wypełnienie formularza na stronie www.ekspertedu.pl,  drogą mailową na adres szkolenia@ekspertedu.pl  (formularze i niezbędne dokumenty na stronie www.ekspertedu.pl)
 • Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2016 – termin uzależniony od liczby zgłoszeń. Każdy uczestnik, który wysłał zgłoszenie, otrzyma informację o rozpoczęciu zajęć na 21 dni przed ich rozpoczęciem.
 • Przy zgłoszeniu do dnia 31 sierpnia 2016 r. obowiązują ceny promocyjne – 10% rabatu od ceny wyjściowej
 • Dodatkowe 5% rabatu możliwe do uzyskania w przypadku gdy minimum 3 uczestników biorących udział w kursie/specjalizacji zatrudniona jest w tej samej placówce
 • Zajęcia teoretyczne – Katowice lub okolice: dostosowane miejsce zajęć teoretycznych – będzie uwzględniało miejsce zamieszkania większości uczestników.
 • Zajęcia stażowe odbywać się będą w placówkach na terenie Katowic i okolicznych miast.
 • Tryb kształcenia: mieszany (zajęcia teoretyczne – w weekendy, zajęcia stażowe – w dni powszednie).
 • Forma, wysokość i terminy wnoszenia opłat:
  • KURS SPECJALISTYCZNY: oplata jednorazowa lub ratalna – dwie równe raty (płatność po uzyskaniu kwalifikacji, w zależności od wyboru opcji – wpłata całości przy opłacie jednorazowej lub pierwszej raty najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu, druga rata najpóźniej dzień przed egzaminem końcowym). Opłata wpisowa 100 zł (wlicza się w całościową cenę kursu) – płatna najpóźniej do 3 dni po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu się uczestnika
  • SPECJALIZACJA: opłata ratalna – do wyboru opcje: 5, 10, 20 równych rat – pierwsza rata płatna najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem specjalizacji, każda następna do 5-go dnia wyznaczonego miesiąca (w zależności od wyboru opcji ratalnej). Opłata wpisowa 200 zł (wlicza się w całościową cenę specjalizacji) – do wpłaty po otrzymaniu potwierdzenia od organizatora o zakwalifikowaniu się uczestnika
 • Refundacja kosztów kursu oraz specjalizacji możliwa zgodnie z regulaminem właściwej OIPiP.
 • Szczegółowy program dydaktyczny każdego kursu specjalistycznego i specjalizacji dostępny na stronie www.ekspertedu.pl .
 • Wszystkie zajęcia (teoretyczne i praktyczne) prowadzone są przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i zgodnie z wytycznymi programowymi.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty rozpoczęcia zajęć w zależności od liczby chętnych uczestników.