Lut 3, 2016

NOWOŚĆ!!! Przyjmujemy karty zgłoszeń na kurs specjalistyczny w dziedzinie: „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT” część 1 i część 2 dla pielęgniarek i położnych

Categories:

NOWOŚĆ!!! Przyjmujemy karty zgłoszeń na kurs specjalistyczny w dziedzinie: „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT” część 1 i część 2 dla pielęgniarek i położnych.

W związku  z wejściem życie  nowych, szczegółowych programów kształcenia po zmianach zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia, obowiązujących od 24.08.2015r. EKSPERTE EDU uprzejmie informuje, że przyjmujemy zgłoszenia na nowy kurs specjalistyczny w dziedzinie: „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT„ dla pielęgniarek i położnych.
Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 15.07.2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z dnia 23 sierpnia 2011r.) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka, która złożyła u organizatora kształcenia:

 • kartę zgłoszenia
 • prawo wykonywania zawodu (kopia)
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia
 • zaświadczenie o ukończeniu specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem na adres: szkolenia@www.ekspertedu.pl lub pocztą na adres siedziby firmy. Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 537 321 857.

Część I kursu specjalistycznego dotycząca ordynowania leków i wypisywania recept przeznaczona jest zgodnie z art.15aust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435,z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Program kursu składa się z 65 godzin dydaktycznych, w tym 45 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (6 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

Po ukończeniu części I kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Samodzielnej ordynacji leków zawierających określone substancje czynne,z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, w tym wystawianie na nie recept.
 2. Samodzielnej ordynacji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, w tym wystawianie na nie recept.
 3. Samodzielnej ordynacji wyrobów medycznych, w tym wystawianie na nie recept lub zleceń.
 4. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia, niezbędne do kontynuacji leczenia.
 5. Wystawiania recept lub zleceń w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki,leczenia i rehabilitacji na wyroby medyczne.
 6. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Część II kursu specjalistycznego dotycząca wypisywania recept w ramach kontynuacji leczenia przeznaczona jest zgodnie z art.15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz.1435, z późn. zm.) dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Program kursu składa się z 44 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 14 godzin praktycznych. Maksymalnie 10% ogólnego czasu szkolenia (4 godz.) może być realizowana metodą samokształcenia.

 

Po ukończeniu części II kursu pielęgniarka, położna jest uprawniona do wykonywania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 1. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, niezbędne do kontynuacji leczenia
 2. Wystawiania recept w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia.
 3. Samodzielnej ordynacji leków z kategorii OTC.

Szczegółowy program kursu specjalistycznego „ORDYNOWANIE LEKÓW I WYPISYWANIE RECEPT” część 1 i część 2 dla pielęgniarek i położnych dostępny jest TUTAJ.