Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 28.10.2015 w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 28.10.2015 w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne reguluje sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne, wzór recepty, sposób zaopatrywania się w druki recept i ich przechowywanie, sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania i realizacji.
Pełną treść Rozporządzenia Ministra Zdrowia wraz z wzorem recepty znajdziesz TUTAJ.